Noteikumi

Informācija lietotājiem

UZMANĪBU! Izdarot pasūtījumu internet-veikalā eneosoils.lv, Jūs apstiprinat, ka iepazīnāties un piekritāt Distances līguma noteikumiem. Veicot pasūtījumu, Jūs noslēdzat Distances līgumu ar firmu SAMPO Ltd SIA (eneosoils.lv).

DISTANCES LĪGUMS

Līgums tiek noslēgts starp internet-veikala eneosoils.lv īpašnieku, SAMPO Ltd SIA, Reģ.nr.: 40203280430, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 11-50, Rīga, LV-1035 (turpmāk tekstā – eneosoils.lv vai Pārdevējs, Piegādātājs), un Pircēju (turpmāk tekstā – Klients), kurš veic pasūtījumu vai veic pirkumu internet-veikalā eneosoils.lv. Distances līgums attiecās uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kuri tika veikti internet-veikalā eneosoils.lv.

DISTANCES LĪGUMS. NOTEIKUMI

Distances līgums – tā ir saskaņošana starp Klientu (Patērētājs) (pants 1, 3.punkts, 33PTAL) un Pārdevēju. eneosoils.lv (pants 1, 5 punkts, 33 PTAL) vai pakalpojumu sniedzeju (pants 1, 4.punkts, 33PTAL), balstoties uz Pārdevēja vai Pakalpojuma sniedzēja piedāvājumiem, ar adresētu vai neadresētu drukātu izdevumu, tipveida vēstule, katalogs, reklāmas presē, kurā tiek pievienots kupons pasūtījumam, telefons, fakss, internets, e-pasts, televīzīja, radio un citi informācijas avoti.

1. DISTANCES LĪGUMA STĀJAS SPĒKĀ

1.1. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Klients (Patērētājs) ir veicis pasūtījumu, ar Interneta, telefona vai cita līdzekļa palīdzību un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par pasūtījumu ar e-pasta starpniecību. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīts par saņemtu, kad tam ir piekļuve abām pusēm;
1.2. Slēdzot distances līgumu, Klients apstiprina, ka ir rīcībspējīgs un nav alkohola, narkotisko un/vai psihotropo vielu iedarbībā.
1.3. Līgums ( tai skaitā Vīspārigie noteikumi, tajā pašā redakcijā, kurā tie publicēti mājas lapā pieprasījuma brīdī) stājas spēkā no momenta, kad eneosoils.lv mājas lapā Klients pieņēma Līguma noteikumus un veica pirkumu;
1.4. Slēdzot līgumu, Klients dod piekrišanu uz vēlēšanos iegādāties preci, atbilstoši Līguma noteikumiem, tā pat Klients pilnībā iepazīnies ar Kopējiem līguma noteikumiem un piekrīt tiem;

2. PRECES PASŪTĪŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Pēc dotā līguma IK “Va-Art” apņemās piegādāt pircējam pasūtīto preci, bet pircējs apņemās pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida.
2.2. Šī līguma ietvaros precs pasūtīšana notiek tikai caur internet-veikalu eneosoils.lv, aizpildot visus nepieciešamos laukus un uzspiežot pogu "pasūtīt". Preces pasūtīšana mājas lapā eneosoils.lv tiek uzskatīta par pircēja piekrišanu Distances līgumam.Slēdzot distances līgumu klients piekrīt noteikumiem par pasūtītās preces piegādi, kā arī iegādāties preci par norādīto preci.Ja pasūtījums tiks noformēts pareizi, paradīsies uzraksts, ka pasūtījums tika pieņemts.
* Reģistrējoties internet-veikalā eneosoils.lv, klients apņemās uzrādīt pareizus personas datus, pilno vārdu un strādājošu e-pasta adresi;
2.3. Pēc pirkuma procesa beigām Pircējs saņems e-pastu ar apstiprinājumu par pasūtijumu, kas apstiprina pasūtijumu internet-veikalā eneosoils.lv.
2.4. Ja Pircējs nav saņēmis eneosoils.lv automātisko rēķina apstiprinājumu, tad eneosoils.lv nav pieņēmis pircēja oferti, nav pievienojies Distances līgumam un eneosoils.lv nav spiests izpildīt Pircēja pasūtījumu.Tādā gadījumā pircējam ir nepieciešams pārliecināties, ka tas noformēja pasūtījumu atbilstoši eneosoils.lv prasībām un ir norādījis pareizu e-pasta adresi.

3. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

3.1. Pārdevējs apņemās izpildīt distances līguma noteikuus ne vēlāk kā 10 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pirceja, ja puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja pārdevējs nespēj izpildīt Līguma noteikumus, tāpēc ka, prece, ko pasūtīja Patērētājs, nav pieejama, tad Pārdevējs apņēmās informēt par to Patērētāju. Tādā gadījumā, Pārdevējs var piedāvāt Patērētājam ekvivalentu preci vai atgriezt pilnu preces vērtību.

4. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN TIESĪBAS UZ ATGRIEŠANU

4.1. Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Patērētājs ir tiesīgs izmantot tiesības uz atgriešanu un vienpusīgi pārtraukt distances līgumu, un 14 kalendāro dienu laikā atgriezt preci Pārdevējam. 14 dienu likā no preces saņemšanas brīža, Pircējs ir tiesīgs atgriezt vai apmainīt neizmantotu preci. Atgriezta prece nedrīkst būt lietota, bojāta, jābūt oriģinālā iepakojumā, ar nesabojātu marķējumu, bez vizuāliem un tehniskiem defektiem;
4.2. Patērētājs nes atbildību par preces kvalitātes saglabāšanu, atteikuma tiesību reālizācijas laikā;
4.3. Pircējam, atgriežot preci, ir jauzrāda dokuments, kas apstiprina šo pirkumu. Patērētājs var atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā. Ja Patērētājs vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad, saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem № 631, Patērētājam nepieciešams aizpildīt atgriešanas veidlapu un nodot preci pilnā komplektācijā;
4.4. eneosoils.lv ir tiesīgs atteikt atgrieztās preces pieņemšanu un neatgriezt naudu, ja precei tika konstatētas pazīmes, minētas augstāk;
4.5. Par visiem pircēja atgriešanas gadījumiem nepieciešams rakstiski paziņot uz info@eneos.lv, obligāti norādot pasūtījuma numuru, vārdu un uzvārdu;
4.5.1. Pircēja pienākums ir nekavējoties paziņot par preces defektu, bet ne vēlāk, kā 14 (četrpadmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
4.6. Preces atgiešanas kārtība:
4.6.1. Nepieciešams aizpildīt atgriešanas veidlapu ( ar atgriešanas veidlapu Jūs varat atrast savā profilā eneosoils.lv);
4.6.2. Pievienot dokumentu, kas apstiprina pirkumu (izdruku no internetbankas);
4.6.3. Preci oriģinālā, nesabojātā iepakojumā nepieciešams piegādāt vai izsūtīt uz eneosoils.lv adresi; * Atsakoties no preces, nauda par pārvadājumiem netiek atgriezta. 4.7. SAMPO Ltd SIA izskata iesniegumu, un atbilstoši LR likumdošanai, 10 darba dienu laikā izsūta Jums rakstisku atbildi;
4.8. SAMPO Ltd SIA apņemās atgriezt pilnu preces vērtību ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā, no dienas, kad patērētājs/pircējs izsūtījis rakstveida atteikumu; Nauda tiek atgriezta tāda paša veida ka bija saņemta pirkuma laikā. Ja pirkums bija veikts ar bankas pārskaitījumu vai ar bankas karti, tad nada tiks pārskaitīta uz klienta bankas kontu. Ja pirkums bija veikts skaidrā nauda, tad būs atgriezta skaidra nauda.

5. INFORMĀCIJA PAR INTERNET-VEIKALU “ENEOS” eneosoils.lv

5.1. GARANTIJA.

Internet-veikals eneosoils.lv piedāvā ražotāja garantiju uz visām precem. Garantija ir spēkā, uzrādot čeku, ko izrakstījis eneosoils.lv. Garantija nav spēkā gadījumos, kad defektu izcēlies pie nepareizas izmantošanas un rūpēm. Neskaidrību gadījumā, lūgums rakstīt uz klientu atbalsta dienestu info@eneos.lv;

5.2. CENAS

Visas cenas uz precēm norādītas Eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%). Preces piegāde Pircējam nav iekļauta cenā;

5.3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

5.3.1. Pircējs var veikt pasūtījumu krievu vai latviešu valodā;
5.3.2. Pircējs var iegādāties jebkuru preci internet-veikalā eneosoils.lv, pasūtot to mājas lapā vai pa tālruni +371 20016337, vai e-pastu info@eneos.lv. !!! Lai noformētu pirkumu, Pircējam nepieciešams reģistrēties internet-veikalā eneosoils.lv.
5.4. PASŪTĪJUMA IZPILDE
5.4.1. Precei, kura atrodas noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš 3-5 dienas.
5.4.2. Precei, kuras nav noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš no 2 līdz 3 nedēļām.
5.5. AKCIJAS PRECES
5.5.1. Akcija – pasākums, kuru rīko pārdevējs, vērsts uz preces/ pakalpojuma reālizāciju ar atlaidi, kuru piedāvā Pārdevējs eneosoils.lv;
5.5.2. Par preci, kura nopirkta sadaļā „Akcijas” ir nepieciešama priekšapmaksa;

6. CITI LĪGUMA NOLIKUMI.

6.1. Klients apstiprina, ka no Klienta puses Līguma darbības laikā nebūs pretenziju informācijas izmantošanai, kuru norādījis Kients reģistrācijas laikā. Tā pat e-pasta izmantošanai, reklāmas materiālu, jaunumu un citas informācijas izsūtīšanai. Klients neiebilst pret tādas informācijas saņemšanu; Klients ir tiesīgs atteikties no informācijas saņemšanas, sekojot norādei, kura atrodas elektroniskās vēstules beigās, kuru izsūta eneosoils.lv uz pircēja elektronisko pasta adresi;
6.2. Līguma darbība un tā derīgums turpinās līdz pilnai tā izmantošanai. Līguma pārtraukšanas gadījumā, spēkā paliek noteikumi neskaidrību izskatīšanas noteikumi, kā arī citi noteikumi, kurus regulē Pušu saistības pēc Līguma pārtraukšanas;
6.3. Kļūdu konstatēšanai un labošanai, informācijas ievadīšanai: Jebkuras kļūdas, kuras tika konstatētas pēc priekšlaicīga pasūtījuma, Pircējs var izlabot, sazinoties ar mums pa tālruni +371 20016337 ;vai e-pastu info@eneos.lv.